background
zasady oceniania prac pisemnych - skala procentowa *** oferta zajęć pozalekcyjnych *** kalendarz roku szkolnego 2018/2019 *** godziny pracy biblioteki szkolnej *** zgoda rodzica/opiekuna na wyjazd dziecka

RODO - Klauzula informacyjna

INFORMACJA
ZWIĄZANA Z WEJŚCIEM W ŻYCIE ROZPORZĄDZENIA
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

             Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem informuje, że z dniem 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).

W związku z tym informujemy o celu i zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem.


KLAUZULA INFORMACYJNA

            Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem z siedzibą przy ul. Krótkiej 1 w Zawadzkiem informuje, że jest Administratorem Danych Osobowych: uczniów i ich rodzin, pracowników i ich rodzin.
Cel przetwarzania: Dane osobowe przetwarzane przez Administratora w celach realizacji zadań, obowiązków i uprawnień określonych w Statucie i Regulaminach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa związanych z funkcjonowaniem placówki oświatowej.
Podstawa prawna przetwarzania wynika m.in. z:


- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.),

-  ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379, z późn. zm.)

- ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 45, z późn. zm.)

- przepisy o pracownikach samorządowych, jak również ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.)

- oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw.

 

Przetwarzanie danych osobowych dzieci oraz ich rodziców odbywa się na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1170, z późn. zm.) oraz Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem.

Dane mogą być udostępnione odbiorcom uprawnionym do ich pozyskiwania wyłącznie na podstawie przepisów prawa.
Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
         Obowiązek podania danych osobowych wynika ze Statutu, oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, wydane na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

 

Zawadzkie, 21.05.2018 r.

Strona korzysta z plików cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację dla stosowanych tu narzędzi.