background
zasady oceniania prac pisemnych - skala procentowa *** oferta zajęć pozalekcyjnych *** kalendarz roku szkolnego 2018/2019 *** godziny pracy biblioteki szkolnej *** zgoda rodzica/opiekuna na wyjazd dziecka

Dziennik elektroniczny

         Od 1.09.2016 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych dzienniki lekcyjne mają formę elektroniczną. Wynika to ze współpracy jaką szkoła nawiązała z Regionalnym Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu (dawniej WODiP) w ramach projektu "Opolska eSzkoła - Szkołą ku przyszłości". Po zakończeniu projektu, a więc od maja 2017 roku nadal jedyną formą dokumentowania frekwencji i postępów w nauce jest dziennik elektroniczny.

 

Logowanie do dzienniczka ucznia:

Obecnie wejście do dziennika możliwe jest z poziomu następującej strony internetowej:

https://uonetplus.eszkola.opolskie.pl/powiatstrzelecki/zawadzkielo/

 

Aby zalogować się w dzienniku użytkownik (uczeń, rodzic, nauczyciel) musi mieć przydzielone konto użytkownika. Każdy nauczyciel i uczeń obligatoryjnie posiada konto w systemie, natomiast rodzic ma prawo wglądu do dzienniczka uczniowskiego po spełnieniu następujących warunków:

- przekazaniu administracji szkoły numeru PESEL oraz adresu email (można wykorzystać następującą DEKLARACJĘ),

- samodzielnym aktywowaniu swojego konta.

 

Ochrona danych osobowych - przekazanie informacji:

Uczeń przekazuje szkole swoje dane osobowe w procesie rekrutacji. Poprawność i prawidłowość danych przekazanych szkole w tym procesie jest potwierdzona podpisem rodzica/prawnego opiekuna oraz ucznia na wydrukowanym wniosku złożonym w sekretariacie szkoły. Na podstawie tych danych dla każdego ucznia tworzone jest konto użytkownika w dzienniku elektronicznym.

Rodzic/prawny opiekun chcący korzystać z dostępu do dzienniczka ucznia składa w szkole DEKLARACJĘ zawierającą niezbędne dane do utworzenia konta w systemie (Imię i nazwisko, PESEL, adres email). Deklaracja koniecznie powinna być podpisana własnoręcznym podpisem gdyż wiąże się z przekazaniem szkole danych osobowych, które powinny być właściwie chronione.

 

Aktywowanie konta ucznia / rodzica / prawnego opiekuna:

Aktywacji konta użytkownik dokonuje samodzielnie po przekazaniu szkole ww. danych. Ze względów bezpieczeństwa każdy użytkownik systemu informatycznego przetwarzającego dane osobowe powinien okresowo dokonywać zmiany hasła dotępu do sytemu (ustawa o ochronie danych osobowych). Dlatego konieczna jest zmiana hasła dostępu do dzienniczka nie rzadziej niż co 30dni. Procedura aktywacji konta w dzienniczku oraz procedura przywracania dostępu do konta po wygaśnięciu hasła dostępna jest pod następującym adresem:

Procedura aktywacji konta i przywracania dostępu do konta po wygaśnięciu hasła

 

Dostęp mobilny - Dzienniczek+:

Firma VULCAN - producent oprogramowania dzienniczka ucznia - zadbała o wygodę użytkowania systemu i udostępnia dla użytkowników aplikację mobilną na smartfony. Aby korzystać z aplikacji wystarczy pobrać na swój smartfon aplikację Dzienniczek+ oraz - po zalogowaniu do systemu na komputerze - aktywować dostęp mobilny dla urządzenia. Plik z instruktażem aktywacji dostępu mobilnego udostępniamy poniżej.

Aktywacja dostępu mobilnego - Dzienniczek+

Strona korzysta z plików cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację dla stosowanych tu narzędzi.