background
zasady oceniania prac pisemnych - skala procentowa *** oferta zajęć pozalekcyjnych *** kalendarz roku szkolnego 2018/2019 *** godziny pracy biblioteki szkolnej *** zgoda rodzica/opiekuna na wyjazd dziecka

Rekrutacja do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Zapoznaj się również z naszą ofertą edukacyjną na rok szkolny 2019/2020

 

         Już od roku szkolnego 2012/2013 rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych w województwie opolskim odbywa się z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji. Nabór do szkół odbywa się zgodnie z harmonogramem rekrutacji ogłaszanym corocznie przez Opolskiego Kuratora Oświaty w Opolu. System rekrutacji obsługuje firma VULCAN - producent aplikacji wspomagających pracę szkół i innych placówek oświatowych.

W roku szkolnym 2019/2020 nabór do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych będzie się odbywał do następujących typów szkół:

 

- liceum ogólnokształcącego (3-letniego)    >>> Zasady i regulamin rekrutacji

- liceum ogólnokształcącego (4-letniego)    >>> Zasady i regulamin rekrutacji

- technikum informatycznego (4-letniego)   >>> Zasady i regulamin rekrutacji

- technikum informatycznego (5-letniego)   >>> Zasady i regulamin rekrutacji

- technikum ekonomicznego (4-letniego)   >>> Zasady i regulamin rekrutacji

- technikum ekonomicznego (5-letniego)   >>> Zasady i regulamin rekrutacji

- technikum programistycznego (4-letniego)   >>> Zasady i regulamin rekrutacji

- technikum programistycznego (5-letniego)   >>> Zasady i regulamin rekrutacji

- branżowej szkoły I-go stopnia (3-letniej) po gimnazjum  >>> Zasady i regulamin rekrutacji

- branżowej szkoły I-go stopnia (3-letniej) po szkole podstawowej  >>> Zasady i regulamin rekrutacji

 

Zgodnie z reformą oświaty wprowadzoną w 2017 roku, w roku szkolnym 2019/2020 po raz ostatni przeprowadzimy nabór do 3-letniego liceum ogólnokształcącego oraz 4-letniego technikum. Równocześnie rozpoczniemy nabór do wprowadzonych reformą 2017 nowych typów szkół: 4-letniego liceum ogólnokształcącego oraz 5-letniego technikum. Corocznie będziemy prowadzić nabór do szkoły branżowej I-go stopnia (dawna szkoła zawodowa).

Poniżej prezentujemy dokumenty, które regulują sposób rekrutacji w bieżącym roku szkolnym:

 

Zarządzenie Kuratora Oświaty w Opolu w sprawie harmonogramu rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020

Załacznik nr 1 do Zarządzenia Kurator Oświaty w Opolu - harmonogram dla absolwentów gimnazjum

Załacznik nr 2 do Zarządzenia Kurator Oświaty w Opolu - harmonogram dla absolwentów szkoły podstawowej

Ulotka rekrutacyjna do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem 2019

Plakat rekrutacyjny 2019

Zapraszamy do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych - Film 2019

System rekrutacji elektronicznej VULCAN

 

ZSP w Zawadzkiem? ZSP to:
Z- zadowolenie
S – skuteczność
P - pasja


Nie chcesz zniknąć w anonimowym tłumie młodzieży w wielkomiejskiej szkole?
Przyjdź do ZSP w Zawadzkiem!
Chcesz być zauważony, doceniony i pochwalony?
Przyjdź do ZSP w Zawadzkiem!
Tu jest BEZPIECZNIE i KAMERALNIE.
U nas możesz realizować swoje pasje i marzenia.
Przyjdź - gwarantujemy Ci, że u nas nie ma czasu na nudę.

Dlaczego my?
Oto atuty naszej szkoły:
1. Dbamy o dobre przygotowanie uczniów do matury i egzaminów zawodowych. W szkole regularnie odbywają się bezpłatne konsultacje dla maturzystów oraz zajęcia przygotowujące uczniów techników do egzaminów zawodowych. Wyniki osiągane przez naszych uczniów są jednymi z lepszych w OKE Wrocław.


2. Motywujemy uczniów do licznego uczestnictwa w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych. Są to konkursy historyczne (np. cykliczny konkurs „Historia Bliska” organizowany przez Ośrodek Karta, Konkurs Wiedzy o Kazimierzu Wielkim i Jego Czasach), biologiczne (np. Konkurs Wiedzy o Żywności i Żywieniu, Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia), chemiczne (Opolski Turniej Chemiczny), geologiczne (np. organizowany corocznie przez Państwowy Instytut Geologiczny), matematyczne (np. Mała Olimpiada Matematyczna, Olimpiada Lingwistyki Matematycznej), językowe (np. Olimpiada Języka Niemieckiego, Konkurs Wiedzy o Krajach Anglo- i Niemieckojęzycznych) i inne. Wiele z nich jeszcze trwa, ale co roku możemy szczycić się uczniami, którzy byli laureatami tych konkursów, bądź zajmowali w nich czołowe miejsca. W ubiegłym roku byli to m. in.: Julia Skoluda, Szymon Kochanek, Maksymilian Polis, Wiktoria Saternus, Kamila Borek , Martin Ibrom, Szymon Spik, Julia Bartoszek (mistrzyni woj. opolskiego w tenisie stołowym) czy też drużyna piłki ręcznej chłopców (trzecie miejsce w finale wojewódzkim). Udział w konkursach i olimpiadach biorą zarówno uczniowie liceum, jak i technikum oraz szkoły branżowej.


3. Nasi uczniowie są widoczni również na arenie międzynarodowej i krajowej. Od kilku lat uzyskują oni akredytację i uczestniczą w międzynarodowych obozach historycznych sieci europejskich konkursów „Eustory” (Gruzja, Czechy, Węgry, Polska). W 2016 roku, dzięki współpracy z Fundacją im. Kazimierza i Zofii Moczarskich, w szkole powstał Młodzieżowy Klub Historyczny, propagujący modę na czytanie książek historycznych. W ramach Klubu nasi uczniowie co roku zapraszani są na warsztaty historyczne w Warszawie (jako przedstawiciele jednej z zaledwie dziesięciu zapraszanych tam szkół w Polsce!)


4. ZSP w Zawadzkiem to świetne miejsce dla wszystkich, którzy lubią realizować się nie tylko na lekcjach. W szkole już szesnasty rok działa młodzieżowy klub „Activa”. Co roku klub organizuje integrację klas pierwszych. Warto zauważyć, że w przygotowanie i przeprowadzenie tej imprezy angażują się nawet alumni klubu. Wolontariusze „Activy” są widoczni nie tylko podczas szkolnych imprez i uroczystości, ale bardzo często pomagają podczas imprez gminnych (Dzień Seniora, festiwal „Kuźnia talentów”, bieg „W pogoni za bobrem”, bieg „Wilczym Tropem”, itp.). Już po raz kolejny brali udział w międzynarodowym projekcie (tym razem w Kaliningradzie) pracując wspólnie z młodymi ludźmi z Rosji, Niemiec i innych rejonów Polski w ramach fundacji „Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży”. Kolejny rok w ramach stałego wolontariatu współpracujemy z Domem Seniora „Tiliam” w Zawadzkiem. Uczniowie odwiedzają seniorów, spędzają z nimi czas, wspólnie przygotowują różne ozdoby.


5. W szkole prężnie działa Samorząd Uczniowski pod kierunkiem Doroty Nemś. Uczniowie organizują szereg happeningów, cyklicznie organizowane są też takie święta jak Dzień Kobiet, Dzień Chłopaka, Mikołajki. Samorząd prowadzi również sprzedaż pieczonych przez uczniów ciast, pozyskując fundusze na swoją działalność. Są też liczne jednorazowe akcje – np. Dzień Bezpiecznego Komputera, Dzień Kredki. Niektóre z akcji przeprowadzanych przez Samorząd Uczniowski są filmowane, wszystkie są fotografowane, a zdjęcia i filmy można zobaczyć na stronie szkoły (zspzawadzkie.wodip.opole.pl).


6. Szkoła jest widoczna również w środowisku lokalnym, podejmując współpracę z samorządem terytorialnym i podległymi mu jednostkami. Dobrym przykładem takiej współpracy jest realizowany przez Agnieszkę Miksę projekt „Starsi i młodsi – razem w zabawie i nauce” (umieszczony na stronach kuratorium Oświaty w Opolu, jako przykład tzw. „Dobrej Praktyki”). W bieżącym roku szkolnym rozpoczęła się już dwunasta edycja tego projektu. Uczniowie ZSP wychodzą na warsztaty plastyczno-techniczne do PSP w Zawadzkiem, w trakcie których pomagają dzieciom z klas 1-3 wykonywać różne ozdoby, kartki świąteczne, czy też zaproszenia. Co roku uczniowie pod kierunkiem Arkadiusza Barona przygotowują również dla społeczności gminnej obchody ważnych świąt narodowych – Konstytucji 3 Maja i Święta Odzyskania Niepodległości. Szkoła współpracuje również z Klubem Seniora w Zawadzkiem – organizowane są pokazy filmów i prelekcje dotyczące naszego regionu. Od 2001 roku w szkole funkcjonuje Izba Regionalna, która jest udostępniana zwiedzającym i odwiedzającym gminę Zawadzkie. Są tu też organizowane lekcje otwarte dla uczniów innych szkół. Współpracujemy również z Towarzystwem Przyjaciół Lasu przy Nadleśnictwie Zawadzkie, biorąc udział w organizowanych przez TPL imprezach (Święto Drzewa, konkurs „Las w poezji”) oraz pomagając w ich przeprowadzeniu (np. bieg „W pogoni za bobrem”, bieg „Wilczym Tropem”).


7. Uczniowie mają możliwość realizowania swoich pasji pozalekcyjnych – historycznych, ekologicznych, geologicznych, matematycznych, literackich, sportowych i wielu, wielu innych. Uczniowie, którzy mają tzw. „lekkie pióro” mogą pisać do gazetki szkolnej „My o Nas”, a pasjonaci matematyki mają możliwość doskonalenia swoich umiejętności na zajęciach koła matematycznego. Również miłośnicy nauk przyrodniczych i medycyny znajdą coś dla siebie – w szkole działa szkolne koło „Bios” oraz szkolne koło PCK. W ramach koła każdy chętny może ukończyć certyfikowany kurs pierwszej pomocy przedmedycznej. Kursy takie odbywają się co roku w okresie ferii zimowych, a prowadzone są przez kwalifikowanych instruktorów PCK z Opola. Nie zawiodą się również Ci, którzy lubią aktywność fizyczną. Dla nich oferujemy zajęcia pozalekcyjne w ramach Szkolnego Klubu Sportowego. Są one finansowane przez Szkolny Związek Sportowy.


8. Uczymy się nie tylko na lekcjach w budynku szkolnym! Nauczyciele organizują różnego rodzaju wycieczki dydaktyczne, pozwalające aktywnie spędzić czas, a przy okazji wiele się nauczyć, czy też utrwalić w praktyce zdobyte na lekcjach historii, wiedzy o społeczeństwie, geografii, biologii, czy języka polskiego wiadomości. Są więc lekcje szlakiem powstania listopadowego, lekcje w sądzie, na Wydziale Chemii UO, w Palmiarni Miejskiej w Gliwicach, czy też w teatrze.


9. Od dwóch lat pracujemy również z uczniami z zespołem Aspergera. Uczniowie ci mają prawo do kształcenia w szkole ogólnodostępnej. Kadra nauczycielska w naszej szkole jest przeszkolona i przygotowana do pracy z takimi uczniami. Wiemy jak to robić i dokładamy wszelkich starań, aby uczniowie z zespołem Aspergera czuli się u nas bezpiecznie i mogli z powodzeniem się uczyć.


10. Oferujemy szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych. Wiele z nich realizowanych jest w ramach projektu „Wiem więcej – mogę więcej” realizowanego od 2017 roku. Zajęcia projektowe skierowane są zarówno dla uczniów słabszych (zajęcia wyrównawcze z matematyki, fizyki, chemii, biologii i geografii), jak i uzdolnionych (np. zajęcia językowe dające możliwość zdobycia certyfikatu) oraz tych, którzy chcą realizować swoje pasje (np. chemiczne, biologiczne, artystyczne). W bieżącym roku szkolnym rozpoczęliśmy dwa nowe projekty – „Zawodowi zawodowcy” oraz „Opolskie szkolnictwo zawodowe na rynku pracy”. Oba projekty skierowane są dla uczniów technikum i szkoły branżowej. Ten drugi ma zasięg wojewódzki, a w jego ramach uczniowie otrzymują stypendia i mają możliwość odbycia stażu w opolskich firmach zgodnie z kierunkiem, w którym się kształcą.

Zapraszamy zatem do podjęcia nauki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem. Dla ułatwienia decyzji podajemy kilka przydatnych informacji o możliwościach nauki w poszczególnych typach szkół oraz perspektywach zawodowych po skończeniu szkoły.

 

UWAGA!! Uczniowie mający problem z obsługą elektronicznegu systemu rekrutacji proszeni są o kontakt z sekretariatem szkoły. Można również składać podania do wszystkich typów szkół w formie tradycyjnej (papierowej). Wzory podań można pobrać poniżej:

Podanie do liceum ogólnokształcącego (3-letnie po gimnazjum)

Podanie do liceum ogólnokształcącego (4-letnie po szkole podstawowej)

Podanie do technikum (4-letnie po gimnazjum)

Podanie do technikum (5-letnie po szkole podstawowej)

Podanie do szkoły branżowej I-go stopnia (3-letniej po gimnazjum)

Podanie do szkoły branżowej I-go stopnia (3-letniej po szkole podstawowej)

 

Zapoznaj się również z naszą ofertą edukacyjną na rok szkolny 2019/2020

Strona korzysta z plików cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację dla stosowanych tu narzędzi.